Những biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng ? sgk Vật lí 9 trang 154

  • 1 Đánh giá

Trang 154 Sgk Vật lí lớp 9

Những biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

+ Làm cho vật nóng lên.

+ Truyền âm được.

+ Phản chiếu được ánh sáng.

+ Làm cho vật chuyển động.

Bài làm:

Biểu hiện của nhiệt năng: Làm cho vật nóng lên

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021