Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm sgk Vật lí 9 trang 114

  • 1 Đánh giá

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm

Bài làm:

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm - sgk Vật lí 9 trang 114

Nhìn trên hình 42.3, ta thấy thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021