Hãy cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được sau các tấm lọc màu trong thí nghiệm 1 sgk Vật lí 9 trang 137

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 137 Sgk Vật lí lớp 9

Quan sát ánh sáng phía sau một tấm lọc màu và nêu nhận xét rút ra từ những thí nghiệm sau:

a) Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.

b) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.

c) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc xanh (hoặc tím).

(Ta dùng các đèn màu để có ánh sáng màu)

Hãy cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được sau các tấm lọc màu trong thí nghiệm 1

Bài làm:

a) Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ: Thu được ánh sáng đỏ

b) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ: Thu được ánh sáng đỏ.

c) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc xanh (hoặc tím): Không thu được ánh sáng màu đỏ

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9