Giải câu 7 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng sgk Vật lí 9 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 158 Sgk Vật lí lớp 9

Giải câu 7 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - sgk Vật lí 9 trang 158

Trên hình 60.3 vẽ một bếp đun củi cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4

Bài làm:

Khi dùng kiềng ba chân, nhiệt năng do củi đốt cung cấp một phần làm nóng nước, một phần truyền cho môi trường xung quanh theo định luật bảo toàn năng lượng.

Bếp cải tiến có vách cách nhiệt, giữ cho nhiệt năng ít bị truyền ra ngoài,nên tận dụng đun được hai nồi nước

Do đó dùng loại bếp cải tiến này tiết kiệm củi hơn dùng kiềng ba chân

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9