Hướng dẫn giải câu 1 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

  • 1 Đánh giá

Câu 1: cho đoạn mạch có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế chỉ 0,5A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Bài làm:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Ω

b) R = R1 + R­2 nên R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7Ω

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9