Đường sức từ có chiều đi vào cực nào và đi ra cực nào của thanh nam châm?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 64 - SGK vật lí 9

Đường sức từ có chiều đi vào cực nào và đi ra cực nào của thanh nam châm?

Bài làm:

Đường sức từ đều có chiều đi vào cực Nam và đi ra cực Bắc của thanh nam châm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9