Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 36 SGK lí 9)

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4 Ω. Tính công suất điện của bếp này.

Bài làm:

Công suất của bếp điện là:

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021