Hình 23.6 cho hình ảnh hai từ phổ của hai nam châm đặt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 64 - SGK vật lí 9

Hình 23.6 cho hình ảnh hai từ phổ của hai nam châm đặt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng.

Bài làm:

Dựa theo từ phổ ta vẽ đường các đường cong nối từ cực Bắc của nam châm này đến cực Nam của nam châm kia.

Chiều cảu các đường sức từ sẽ là ra từ cực Bắc vào vào cực Nam.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9