Giải bài 8 vật lí 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

  • 1 Đánh giá

Có dây dẫn tiết diện nhỏ, có dây dẫn tiết diện lớn. Nếu các dây dẫn này có cùng chiều dài thì điện trở của chúng phụ thuộc vào tiết diện như thế nào? Để biết câu trả lời, KhoaHoc xin chia sẻ bài Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau thuộc chương trình SGK lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Để dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn ta làm thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài l, cùng làm từ một vật liệu, khác tiết diện. Sau đó đo điện trở của các dây dẫn.
  • Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 22 SGK lí 9)

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R3 của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 23 SGK lí 9)

Cho rằng các dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu dự đoán về mối quan hệ giữa điện trở của các dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện R1 và R2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hộ như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 24 SGK lí 9)

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ 2 có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 24 SGK lí 9)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì có điện trở là R2 bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 24 SGK lí 9)

Một dây đẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = 100 m, có tiết diện S1 = 0,1 mm2 thì có điện trở R1 = 500. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài l2 = 50 m, có tiết diện S2 = 0,5 mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 24 SGK lí 9)

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m, có tiết diện S1 = 0,2 mm2 và có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì có tiết diện S2 bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn


  • 41 lượt xem