Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 24 SGK lí 9)

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ 2 có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Bài làm:

Do 2 dây đồng có cùng chiều dài nên điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây, mà dây thứ 2 dài gấp 3 lần dây thứ nhất.

=>Dây thứ nhất có điện trở gấp 3 lần điện trở dây thứ 2

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021