Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 24 SGK lí 9)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì có điện trở là R2 bao nhiêu?

Bài làm:

Do 2 dây nhôm có cùng chiều dài =>

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9