Giải bài 38 vật lí 9: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

 • 1 Đánh giá

Máy phát điện và máy biến thế được vận hành như thế nào? Để hiểu rõ về cách xác định, KhoaHoc xin chia sẻ bài Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế thuộc chương trình Sgk Vật lí lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết , đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn .

I. Chuẩn bị

 • 1 Máy biến thế nguồn.
 • 1 Máy phát điện xoay chiều.
 • 1 Máy biến thế đơn giản có hai cuộn dây dẫn, một cuộn 500 vòng, cuộn thứ hai có đầu ra lần lượt ứng với 1000 vòng và 1500 vòng.
 • 2 Vôn kế xoay chiều có giới hạn đo 36V
 • 1 Khoá K và 10 dây nối 1 bóng đèn pin

II. Nội dung thực hành

1. Vận hành máy phát điện xoay chiều đơn giản

 • Vẽ sơ đồ mạch điện hình 38.1

Giải bài 38: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế - sgk Vật lí 9 trang 103-104

 • Mắc bóng đèn vào hai đầu lấy điện ra của máy phát điện (H 38.1). Mắc Vôn kế xoay chiều song song với bóng đèn.
 • Điều khiển tay quay để cuộn dây của máy phát điện quay đều đặn, quan sát đồng thời độ sáng của bóng đèn và số chỉ của Vôn kế.

2. Vận hành máy biến thế

 • Vẽ sơ đồ mạch điện hình 38.2

Giải bài 38: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế - sgk Vật lí 9 trang 103-104

 • Dùng cuộn dây 500 vòng làm cuộn sơ cấp và cuộn 1000 vòng làm cuộn thứ cấp. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều 6V. Dùng Vôn kế xoay chiều để đo hiệu điện thế U1 ở hai đầu cuộn sơ cấp và U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp. Ghi kết quả đo vào bảng 1.
 • Dùng cuộn dây 1000 vòng làm cuộn sơ cấp và cuộn 500 vòng làm cuộn thứ cấp. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều 6V. Dùng Vôn kế xoay chiều để đo hiệu điện thế U1 ở hai đầu cuộn sơ cấp và U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp. Ghi kết quả đo vào bảng 1.
 • Dùng cuộn dây 1500 vòng làm cuộn sơ cấp và cuộn 500 vòng làm cuộn thứ cấp. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào nguồn điện xoay chiều 6V. Dùng Vôn kế xoay chiều để đo hiệu điện thế U1 ở hai đầu cuộn sơ cấp và U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp. Ghi kết quả đo vào bảng 1: Báo cáo thực hành.

III. MẪU BÁO CÁO

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng.

THỰC HÀNH: VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ MÁY BIẾN THẾ

Họ và tên:……………….. Lớp:……………….

1. Vận hành máy phát điện đơn giản

- Vẽ sơ đồ thí nghiệm ở Hình 38.1.

Giải bài 38: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế - sgk Vật lí 9 trang 103-104

C1. Khi máy quay càng nhanh thì hiệu điện thế ở hai đầu dây ra của máy càng lớn. Hiệu điện thế lớn nhất đạt được là 6V.

C2. Khi đổi chiều quay của máy thì kim vôn kế vẫn quay và đèn vẫn sáng

2. Vận hành máy biến thế

- Vẽ sơ đồ thí nghiệm ở Hình 38.2

Giải bài 38: Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế - sgk Vật lí 9 trang 103-104

Bảng 1

Kết quả đo

Lần thí nghiệm

(vòng)

(vòng)

(V)

(V)

1

500

1000

6

12

2

1000

500

6

3

3

1500

500

6

2

C3. Quan hệ giữa số đo hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây cuả máy biến thế và số vòng của các cuộn dây:

Số đo hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy biến thế và số vòng của các cuộn dây có liên quan với nhau theo công thức:


 • 26 lượt xem