Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng. sgk Vật lí 9 trang 160

  • 1 Đánh giá

Trang 160 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng.

Bài làm:

Điện năng chuyển hóa thành cơ năng: Quạt điện,

ĐIện năng chuyển hóa thành nhiệt năng: Nồi cơm điện, bếp điện

Điện năng chuyển hóa thành quang năng: Bóng đèn

Điện năng chuyển hóa thành hóa năng: Ắc-quy

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021