Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 78 - SGK vật lí 9

Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường?

Bài làm:

Người ta không dùng nam châm vĩnh cửu do nam châm vĩnh cửu có lực từ yếu.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021