Giải bài 42 vật lí 9: Thấu kính hội tụ

 • 1 Đánh giá

Thấu kính hội tụ là gì ? Đặc điểm của thấu kính hội tụ ? Để trả lời các câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ bài Hiện tượng khúc xạ ánh sáng thuộc chương trình SGK lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

 • Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
 • Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
 • Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính:
  • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp túc truyền thẳng theo phương của tia tới.
  • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 113 Sgk Vật lí lớp 9

Bố trí thí nghiệm như hình 42.2, trong đó có chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ

C1. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ ?

C2. Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2

Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 42: Thấu kính hội tụ - sgk Vật lí 9 trang 113

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 42.4

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 42.4 - sgk Vật lí 9 trang 114

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 114 Sgk Vật lí lớp 9

Vẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 115 Sgk Vật lí lớp 9

Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính , hai tiêu điểm F và F', các tia tới 1,2,3. Hãy vẽ tia ló của các tia này.

Giải câu 7 bài 42: Thấu kính hội tụ - sgk Vật lí 9 trang 117

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 115 Sgk Vật lí lớp 9

Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở phần mở bài:" Thấu kính hội tụ là gì nhỉ "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 42: Thấu kính hội tụ


 • 86 lượt xem