Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 42

Thấu kính hội tụ
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 42 có đáp án

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 42 có kèm theo đáp án giúp học sinh nắm vững nội dung bài học, nâng cao thành tích học tập môn Lí 9 của bản thân.

Câu hỏi và bài Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 42: Thấu kính hội tụ được KhoaHoc biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm bài học đồng thời kết hợp kiến thức nâng cao nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện môn Lí lớp 9. Học sinh luyện tập và tự đánh giá kết quả của bản thân đạt được bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi, dưới cùng của bài trắc nghiệm có phần xem kết quả để biết bài làm của mình.

Câu 1: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

 • A. chùm tia phản xạ.
 • B. chùm tia ló hội tụ.
 • C. chùm tia ló phân kỳ.
 • D. chùm tia ló song song khác.

Câu 2: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

 • A. phần rìa dày hơn phần giữa.
 • B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.
 • C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.
 • D. hình dạng bất kì.

Câu 3: Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

 • A. truyền thẳng ánh sáng
 • B. tán xạ ánh sáng
 • C. phản xạ ánh sáng
 • D. khúc xạ ánh sáng

Câu 4: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

 • A. đi qua tiêu điểm
 • B. song song với trục chính
 • C. truyền thẳng theo phương của tia tới
 • D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm

Câu 5: Chiếu một tia sáng vào một thấu kình hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính, nếu:

 • A. Tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.
 • B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.
 • C. Tia tới song song với trục chính.
 • D. Tia tới bất kì.

Câu 6: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?

 • A. Thủy tinh trong
 • B. Nhựa trong
 • C. Nhôm
 • D. Nước

Câu 7: Cho một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 60 cm. Tiêu cự của thấu kính là:

 • A. 60 cm
 • B. 120 cm
 • C. 30 cm
 • D. 90 cm

Câu 8: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ?

 • A. Trục chính của thấu kính là đường thẳng bất kì.
 • B. Quang tâm của thấu kính cách đều hai tiêu điểm.
 • C. Tiêu điểm của thấu kính phụ thuộc vào diện tích của thấu kính.
 • D. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính.

Câu 9: Các hình được vẽ cùng tỉ lệ. Hình vẽ nào mô tả tiêu cự của thấu kính hội tụ là lớn nhất?

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4

Câu 10: Cho một thấu kính có tiêu cự là 20 cm. Độ dài FF’ giữa hai tiêu điểm của thấu kính là:

 • A. 20 cm
 • B. 40 cm
 • C. 10 cm
 • D. 50 cm

Câu 11: Quan sát hình vẽ, tia ló nào vẽ sai?

 • A. Tia 1.
 • B. Tia 3.
 • C. Cả tia 1, 2, 3 đều sai.
 • D. Tia 2.

Câu 12: Tính chất nào sau đây là tính chất của thấu kính hội tụ?

 • A. Chùm tia ló lệch gần trục chính.
 • B. Chùm tia ló là chùm tia song song.
 • C. Chùm tia ló lệch xa trục chính.
 • D. Chùm tia tới phản xạ ngay tại thấu kính.

Câu 13: Dụng cụ quang học được cấu tạo bởi: hai mặt lồi hoặc một mặt lõm và một mặt lồi hoặc một mặt lồi và một măt phẳng gọi là dụng cụ quang học nào dưới đây?

 • A. Gương cầu lõm.
 • B. Thấu kính hội tụ.
 • C. Gương phẳng.
 • D. Gương cầu lồi.

Câu 14: Chiếu một chùm tia sáng song song vào thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được có đặc điểm

 • A. Cũng là chùm song song.
 • B. Là chùm hội tụ.
 • C. Là chùm phân kì.
 • D. Là chùm sáng hội tụ tại quang tâm của thấu kính.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các tiêu điểm và tiêu cự của thấu kính hội tụ?

 • A. Các tiêu điểm của thấu kính hội tụ đều nằm trên trục chính và đối xứng nhau qua quang tâm của thấu kính.
 • B. Tiêu cự của thấu kính hội tụ là khoảng cách từ quang tâm đến một tiêu điểm.
 • C. Tiêu điểm của thấu kính hội tụ chính là điểm hội tụ của chùm tia sáng chiếu vào thấu kính theo phương song song với trục chính.
 • D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 16: Khi chiếu một tia sánh đến thấu kính hội tụ, tia sáng nào trong các tia sau đây là tia tới cho tia ló cùng nằm trên một đường thẳng chứa tia tới (xem hình 114)?

 • A. Tia sáng 1.
 • B. Tia sáng 2.
 • C. Tia sáng 3.
 • D. Tia sáng 4.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đường đi của một tia sáng qua thấu kính hội tụ?

 • A. Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm F'.
 • B. Tia tới đi qua quang tâm O của thấu kính sẽ truyền thẳng.
 • C. Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló vuông góc với trục chính.
 • D. Tia tới đi qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính.

Câu 18: Dùng một thấu kính hội tụ hứng ánh sáng Mặt Trời (chùm sáng song song) theo phương song song với trục chính thấu kính. Thông tin nào sau đây là đúng?

 • A. Chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
 • B. Nếu quay ngược thấu kính thì chùm tia ló vẫn hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
 • C. Nếu quay thấu kính đi một góc thì chùm tia ló vẫn là chùm hội tụ nhưng điểm hội tụ không trùng với tiêu điểm.
 • D. Các thông tin A, B, C đều đúng.

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 42 vật lí 9: Thấu kính hội tụ

 

 • 761 lượt xem
👨 nguyen hoang thu cuc Cập nhật: 01/04/2022