Tại sao có thể nói thí nghiệm 1 là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng ? sgk Vật lí 9 trang 140

  • 1 Đánh giá

Trang 140 Sgk Vật lí lớp 9

Tại sao có thể nói thí nghiệm 1 là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng ?

Bài làm:

Có thể nói thí nghiệm 1 là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng vì từ một dải sáng trắng qua lăng kính ta thu được nhiều dải sáng màu. Như vậy, lăng kính đã phân tích dải sáng trắng thành nhiều dải sáng màu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9