Giải câu 8 bài 56: Các tác dụng của ánh sáng sgk Vật lí 9 trang 148

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 8: Trang 148 Sgk Vật lí lớp 9

Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng gương để đốt cháy các chiến thuyền của người La Mã đến xâm phạm thành Xi-ra-quy-xơ, quê hương của ông. Ác-si-mét đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời ?

Bài làm:

Ác-si-mét đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9