Cho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 65 - SGK vật lí 9

Cho nhận xét về chiều của đường sức từ ở hai đầu ống dây so với chiều các đường sức từ ở hai cực của thanh nam châm?

Bài làm:

Giống như thanh nam châm, tại hai đầu của ống dây thì các đường sức từ cũng đi vào một đầu của ống dây và đi ra ở đầu kia của ống dây.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9