Dựa vào kiến thức đã học ở bài trước, hãy nêu cách dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kì. biết AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. sgk Vật lí 9 trang 122

  • 1 Đánh giá

Trang 122 Sgk Vật lí lớp 9

Dựa vào kiến thức đã học ở bài trước, hãy nêu cách dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kì. biết AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính.

Bài làm:

Muốn dựng ảnh A'B' của vật AB qua thấu kính phân kì (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính) , chỉ cần dựng ảnh B' của B. B' là giao điểm của đường thẳng BO và đường kéo dài của tia ló, từ B' hạ đường vuông góc xuống trục chính, ta có điểm A'

Từ B kẻ đường thẳng song song với trục chính, cắt thấu kính tại điểm K, FK cắt BO tại điểm B'

Từ B' kẻ đường thẳng vuông góc với trục chính cắt trục chính tại A'

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021