Giải câu 4 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ sgk Vật lí 9 trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 112 Sgk Vật lí lớp 9

Ở hình 41.3, SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG, IK, Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó

Giải câu 4 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - sgk Vật lí 9 trang 112

Bài làm:

Vì tia sáng truyền từ không khí sang nước, nên góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. Vậy tia khúc xạ là tia IG

Giải câu 4 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - sgk Vật lí 9 trang 112

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021