Kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không ? Đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó. sgk Vật lí 9 trang 109

  • 1 Đánh giá

Trang 109 Sgk Vật lí lớp 9

Kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không ? Đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó.

Bài làm:

Kết luận trên không còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí

Phương án thí nghiệm để kiểm tra: Chiếu ita sáng từ nước sang không khí bằng cách đặt nguồn sáng dưới nước,từ đó xác định độ lớn góc tới và góc khúc xạ xem có còn đúng với kết luận không

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021