Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 38 SGK lí 9)

Từ kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết mối liên hệ giữa công A và công suất P.

Bài làm:

Công suất là số công thực hiện trọng 1s. Còn công A là công thực hiện trong thời gian t.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9