Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20

  • 1 Đánh giá

Câu 10. (Trang 30 SGK)

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm2 và được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Bài làm:

Chiều dài dây điện trở là:

Số vòng dây của biến trở là:

vòng

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021