Từ bảng 1 hãy tính:

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 27 SGK)

Từ bảng 1 hãy tính:

  • Điện trở của sợi dây nhôm dài 2 m và có tiết diện 1 mm2.
  • Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4 mm (lấy π = 3,14).
  • Điện trở của một dây ống đồng dài 400 m và có tiết diện 2 mm2.

Bài làm:

Điện trở của sợi dây nhôm là:

Điện trở của sợi dây nikêlin là:

Điện trở của một dây ống đồng là:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9