Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 26 SGK)

Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1 mm2

Bài làm:

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2

=>Đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1 mm2 thì có điện trở 0,50.10-6.106 = 0,5 Ω

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021