Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả hình 21.1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 - SGK vật lí 9

Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả hình 21.1

  • Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?
  • Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại , kim nam châm còn chỉ hướng như lúc đầu nữa không? Làm lại thí nghiệm hai lần và cho nhận xét.

Bài làm:

Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm dọc theo hướng Nam - Bắc.

Khi xoay nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu thì nam châm đứng cân bằng trở lại, kim nam châm vẫn chỉ hướng Nam - Bắc.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021