Hướng dẫn giải câu 3 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là: R = R1 + R2.

Bài làm:

Trong mạch nối tiếp ta có U = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2).

Mặt khác, U = IR.

Từ đó suy ra: R = R1 + R2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9