Viết công thức tính điện trở tương đương đối với:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 54 - SGK vật lí 9

Viết công thức tính điện trở tương đương đối với:

a. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp.

b. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song.

Bài làm:

Công thức tính điện trở tương đương đối với:

Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp:

Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021