Giải câu 3 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ sgk Vật lí 9 trang 112

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 3: Trang 112 Sgk Vật lí lớp 9

Trên hình 41.2 cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước, A là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ là mặt nước. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt

Giải câu 3 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - sgk Vật lí 9 trang 112

Bài làm:

Giải câu 3 bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - sgk Vật lí 9 trang 112

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021