Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thí nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 58 - SGK vật lí 9

Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thí nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không ?

Bài làm:

Để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay không ta thực hiện thí nghiệm: cho thanh kim loại vào gần những mảnh vụn sắt, nếu thanh kim loại hút những mảnh vụt thì đó là nam châm.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021