Giải câu 5 bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu sgk Vật lí 9 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 145 Sgk Vật lí lớp 9

Đặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu giấy bóng kính đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì ? Tại sao ? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh, thì ta sẽ thấy có màu gì ? Tại sao ?

Bài làm:

Đặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu giấy bóng kính đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta thấy nó có màu đỏ, vì ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng sẽ đi qua tấm kính, truyền đến tờ giấy trắng, tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ nên ánh sáng này sẽ truyền ngược lại vào mắt ta.

Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta thấy màu đen vì tờ giấy màu xanh tán xạ kém ánh sáng màu đỏ

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021