Hướng dẫn giải câu 1 bài 5: Đoạn mạch song song

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ.

Bài làm:

Trong sơ đồ mạch điện hình 5.1 sgk:

  • Các điện trở R1, R2 được mắc song song với nhau.
  • Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch
  • Vôn kế đo hiệu điện thé giữa hai đầu đoạn mạch.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021