Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở trong phòng thí nghiệm. sgk Vật lí 9 trang 119

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 119 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở trong phòng thí nghiệm.

Bài làm:

Viết chữ lên tờ giấy trắng, sau đó lấy thấu kính đặt sát tờ giấy, nếu chữ nhìn qua thấu kính to hơn so với chữ nhìn bằng mắt, không qua thấu kính thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9