Hướng dẫn giải câu 2 bài 1: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 7 SGK lí 9) Nhận xét giá trị của thương số đối với mỗi dây dẫn và đối với hai dây dẫn khác nhau.

Bài làm:

Giá trị đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị là khác nhau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9