Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3).

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 - SGK vật lí 9

Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3).

Bài làm:

Các kim nam châm được sắp xếp nằm dọc theo một đường sức từ định hướng theo một chiều nhất định, cực Nam nam châm nọ nối với cực Bắc nam châm kia.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021