Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 32 SGK)

Một bóng đèn khi sáng hơn binh thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hinh 11.1 (SGK).

 Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

Bài làm:

a) Để đèn sáng bình thường khi cường độ dòng điện đi qua đèn là 0,6A.

R1 nối tiếp với R2 => Điện trở tương đương của mạch là: R = R1 + R2 = = $\frac{12}{0,6}$ = 20Ω

=>Trị số của biến trở R2 = 20 - 7,5 = 12,5Ω.

b) Chiều dài của dây dùng làm biến trở là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021