Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3 sgk Vật lí 9 trang 120

  • 1 Đánh giá

Trang 120 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3 - sgk Vật lí 9 trang 120

Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3

Bài làm:

Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3 - sgk Vật lí 9 trang 120

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021