Giải câu 5 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng sgk Vật lí 9 trang 89

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 5: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy vận dụng kết luận vừa thu được để giải thích vì sao quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng.

Bài làm:

Giải câu 5 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - sgk Vật lí 9 trang 89

Khi quay núm đinamô của xe đạp, nam châm trong đinamô cũng quay theo.

  • Khi cực của nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng, lúc đó xuất hiện dòng điện cảm ứng.
  • Khi cực của nam châm ra xa cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm, lúc đó cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

=> Dòng điện cảm ứng này làm cho đèn xe đạp sáng.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9