Hướng dẫn giải câu 4 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2.

  • Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  • Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
  • Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? vì sao?

Bài làm:

  • Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.
  • Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.
  • Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021