Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất cảu biến trở được sử dụng và cường độ lớn nhất của dòng điệncho phép chạy qua biến trở đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 29 SGK)

Tìm hiểu trị số điện trở lớn nhất cảu biến trở được sử dụng và cường độ lớn nhất của dòng điệncho phép chạy qua biến trở đó.

  • Mắc mạch điện theo hình 10.3. Đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn nhất.
  • Đóng công tắc rồi dịch chuyển con chạy C để đèn sáng hơn. Tại sao?
  • Để đèn sáng mạnh nhất thì phải dịch con chạy của biến trở tới vị trí nào? Vì sao?

Bài làm:

Khi con chạy C về sát điểm N thì biến trở có điện trở lớn nhất. Khi đóng công tắc, tại vị trí N có cường độ dòng điện nhỏ nhất.

Khi dịch chuyển con chạy C từ N đến M thì biến trở có điện trở nhỏ dần =>cường độ dòng điện tăng dần nên đèn sáng dần.

Để đèn sáng nhất thì phải dịch con chạy của biến trở ở vị trí M vì khi đó biến trở có giá trị nhỏ nhất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9