Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ.

 • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 53 - SGK vật lí 9

Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ. Một bóng đèn compac (compact fluorescent lamp, hình 19.3) giá 60 000 đồng, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa 8 000 giờ.

 • Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ.
 • Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.
 • Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ? Vì sao ?

Bài làm:

 • Điện năng sử dụng trong 8000 giờ của:
  • Bóng đèn dây tóc: A = Pt = 75. 8000 = 600000 W.h = 600 kW.h
  • Bóng đèn compac : A = Pt = 15.8000 = 120000 W.h = 120 kW.h.
 • Nếu giá của mỗi kW.h là 700 đ thì:
  • Giá khi sử dụng đèn dây tóc là: Tiền đèn + tiền điện = 3500.8 + 600.700 = 448000 đồng
  • Giá khi sử dụng đèn compac là: Tiền đèn + tiền điện = 60000 + 120.700 = 144000 đồng
 • Vậy sử dụng bóng đèn compac có lợi hơn vì tiết kiệm được chi phí và tiết kiệm điện, ngoài ra còn tiết kiệm thời gian thay bóng đèn.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021