Giải câu 1 trang 94 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 94 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta không dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường?

Bài làm:

Vì từ trường do nam châm vĩnh cửu gây ra không mạnh bằng từ trường do nam châm điện gây ra, hơn nữa, ta có thể thay đổi độ cường độ của từ trường nam châm điện một cách dễ dàng.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021