Viết các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có)

  • 1 Đánh giá

3. Viết PTHH theo sơ đồ phản ứng sau đây (ghi rõ điều kiện nếu có)

a,

b,

c,

d,

e,

Bài làm:

a,

b,

c,

d,

e,

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9