Giải câu 5 trang 7 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 70 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Các chất nào sau đây được sản xuất từ nguyên liệu là chất béo?

A. Tơ nhân tạo

B. Rượu etylic

C. Đường

D. Glixerol

Bài làm:

Đáp án: D

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9