Giải câu 2 trang 48 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Để rượu loãng (dung dịch của rượu etylic trong nước) ngoài không khí một thời gian thu được giấm.

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính nồng độ phần trăm axit axetic trong giấm thu được khi để 500 ml rược 10 độ ngoài không khí để lên men, biết khối lượng riêng của rượu etylic bằng 0,78 g/ml, của nước bằng 1,0 g/ml, giả sử phản ứng xảy ra với hiệu suất 80%.

Bài làm:

a)

b) Số ml rượu etylic nguyên chất có trong 500 ml rượu 10 độ là:

Số ml nước là: 500 - 50 = 450 ml

Khối lượng rượu nguyên chất và nước là: (gam); $m_{H_2O} = 450\times 1 = 450$ gam.

Số mol của rượu nguyên chất là: (mol).

Theo PTHH:

Thực tế, hiệu suất phản ứng là 80% (mol).

Khối lượng axit tạo thành là: (gam)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

(gam).

Nồng độ phần trăm của axit axetic là:

  • 166 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9