Viết PTHH theo các dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

  • 1 Đánh giá

2. Viết PTHH theo các dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

a,

b,

Bài làm:

a,

1:

2:

3:

4:

b,

1:

2:

3:

4:

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021