Khoa học tự nhiên 9 Bài 62: Công nghệ gen

  • 1 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 62: Công nghệ gen - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 9, trang 176". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

- Em biết gì về thực vật biến đổi gen? Nêu nhận xét của em về các đặc điểm thực vật biến đổi gen. Bằng cách nào để tạo ra thực vật biến đổi gen?

- Theo em có nên sản xuất và sử dụng thực vật biến đổi gen không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Công nghệ gen

1. Khái niệm công nghệ gen

- Quan sát hình 62.1, hãy mô tả các bước chuyển gen.

- Công nghệ gen là gì? Người ta sử dụng kĩ thuật di truyền vào những mục đích gì?

- Để thực hiện những kĩ thuật di truyền cần có những thành phần nào tham gia?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ứng dụng công nghệ gen

a, Tạo ra các chủng vi sinh vật

- Theo em các bước chuyển gen để tạo chủng vi sinh vật mới có thể là như thế nào?

- Tìm hiểu và nêu một số ứng dụng công nghệ gen trong tạo chủng vi sinh vật mới.

b, Tạo giống cây trồng biến đổi gen

- Nêu những ưu và nhược điểm của rau, củ, quả biến đổi gen.

- Hãy giải thích vì sao có quy định thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn lưu thông tại Việt Nam sẽ phải ghi nhãn "biến đổi gen" trên bao bì?

- Theo em, triển vọng của công nghệ sản xuất và sử dụng sản phẩm biến đổi gen trong tương lai như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tạo động vật biến đổi gen

- Hãy nêu mục đích của viêc chuyển gen và động vật

- hãy phân tích các ưu và nhược điểm khi chuyển gen vào động vật

- Theo em, triển vọng của chuyển gen vào động vật sẽ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Công nghệ sinh học

- Công nghệ sinh học là gì? Nêu các lĩnh vực trong công nghệ sinh học và cho ví dụ.

- Hãy nêu vai trò công nghệ sinh học và từng lĩnh vực của nó trong sản xuất và đời sống.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

- Trình bày các bước của quá trình chuyển gen và lấy ví dụ minh họa trong thực tiễn đời sống.

- Hãy xác định ví dụ SGK là ứng dụng công nghệ sinh học thuộc lĩnh vực nào? Nêu triển vọng phát triển trong tương lai.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Hãy đọc các ứng dụng về công nghệ gen và trả lời câu hỏi:

1. Câu hỏi:

- Vì sao trong kĩ thuật di truyền, người ta thường sử dụng tế bào nhận là E.coli?

- Nêu một số thành tựu trong công nghệ di truyền khi sử dụng E.coli làm tế bào nhận.

- Hãy nêu một VD minh họa các bước trong quy trình chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận là E.coli.

2. Câu hỏi:

- Vẽ sơ đồ các bước chuyển gen quy định tổng hợp beta caroten vào tế bào cây lúa và tạo giống lúa giàu vitamin A; chuyển gen kháng được nhiều loại thuốc diệt cỏ từ thuốc lá cảnh vào đậu tương; ...

- Hãy nêu triển vọng của công nghệ gen trong tạo giống mới trên thế giới và Việt Nam. Hãy cho một số ví dụ minh họa.

- Hãy vẽ sơ đồ minh họa các bước chuyển gen trong các ứng dụng SGK trang 181.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

- Nghiên cứu thêm tài liệu về công nghệ sinh học, thiết kế một tập san về các thành tựu công nghệ sinh học trên thế giới và Việt Nam

- Hãy viết 1 bài luận khoảng 500 từ về quan điểm của em trong việc sử dụng sản phẩm biến đổi gen.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9