1. Khái niệm công nghệ gen

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Công nghệ gen

1. Khái niệm công nghệ gen

- Quan sát hình 62.1, hãy mô tả các bước chuyển gen.

- Công nghệ gen là gì? Người ta sử dụng kĩ thuật di truyền vào những mục đích gì?

- Để thực hiện những kĩ thuật di truyền cần có những thành phần nào tham gia?

Bài làm:

 • Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.
 • Gồm 3 khâu:
  • Tách ADN của tế bào cho và ADN dùng làm thể truyền
  • Tạo ADN tái tổ hợp
  • Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
 • Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.
 • Ứng dụng:
  • Tạo chế phẩm sinh học
  • Tạo giống cây trồng và động vật biến đổi gen
 • các thành phần tham gia vào kĩ thuật di truyền: ADN của tế bào cho, ADN thể truyền, tế bào nhận, các enzim cắt và nối tương ứng.

 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9