Nếu dây chiều dài l có điện trở R thì các dây kia sẽ có điện trở bằng bao nhiêu? Tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả vào bảng 10.1. Hãy rút ra nhận xét về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài của dây.

  • 1 Đánh giá

4. Tiến hành thí nghiệm theo phương án trên.

Dụng cụ: Cho các dây dẫn cùng loại, cùng tiết diện và có chiều dài l, 2l, 3l.

Nếu dây chiều dài l có điện trở R thì các dây kia sẽ có điện trở bằng bao nhiêu? Tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả vào bảng 10.1.

Hiệu điện thế (V)Cường độ dòng điện (A)Điện trở dây dẫn ()
Dây dẫn có chiều dài l
Dây dẫn có chiều dài 2l
Dây dẫn có chiều dài 3l

Hãy rút ra nhận xét về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài của dây.

Bài làm:

Hiệu điện thế (V)Cường độ dòng điện (A)Điện trở dây dẫn ()
Dây dẫn có chiều dài lR
Dây dẫn có chiều dài 2l2R
Dây dẫn có chiều dài 3l3R

Nhận xét: Các dây dẫn có tiết diện như nhau, được làm từ loại vật liệu như nhau, có chiều dài dây khác nhau thì điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021